Jätehuolto Helistola Oy Vakka-Suomen Voima Uutecnic Vahterus
Rakennus ÖLehtonen Mehiläinen DSV Ysrs
VSP VSP pilkington OP Lounaisrannikko
Hartela
Etusivu » Uutiset » Kausi alkaa

Paikallissäännöt 2019

Kentällä on voimassa seuraavat paikallissäännöt:


1. Puut, jotka ovat merkitty oransseilla nauhoilla ovat kiellettyä pelialuetta. Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä säännön 16.1f nojalla.

2. Pelatessa väylää 18, väylän oikealla puolella oleva väylä 1, joka on merkitty valkoisin tolpin, on ulkona. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 18. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.

3. Pelatessa väylää 3, väylän oikealla puolella oleva esteen oikea reuna, joka on merkitty valkoisin tolpin, on ulkona. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 3. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.

4. Pallon ollessa estealueella viheriön 13 takana tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

• Vapautua säännön 17.1 mukaisesti

• Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle, joka on merkitty DZ-merkein ennen viheriötä. Pudottamisalue on vapautumisalue säännön 14.3 mukaisesti.

5. Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla: Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa: • Pelilinjalla, ja se on: » Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja » Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

6. Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon, pylvääseen, tukivaijereihin tai sähköpylvääseen kuuluvaan osaan pelattaessa väylää 2, 3, 4 tai 14, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta mistä edellinen lyönti suoritettiin (ks. säännöstä 14.6 kuinka toimia). Kaikki tolpat laitteineen sekä kaikki tolppien tuet ja vaijerit ovat kiinteitä haittoja.

7. Kaikki kentällä olevat tiet ja polut, vaikka ne eivät olisi päällystettyjä, ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla.

8. Punaiset mittamerkit väylien keskellä n. 100 metriä ennen viheriötä ovat kiinteitä haittoja ja mitat sadettimen kansista on mitattu viheriön keskelle.

9. Väylällä 11 olevat ruusupensaat ovat kentän oleellisia osia.

10. Yleisellä pelialueella eläinten aiheuttamat vauriot ovat kunnostettavaa aluetta ja niistä saa vapautua säännön 16.1b nojalla.

11. Kilpailukierroksen aikana pelaajan tulee kulkea jalkaisin, paitsi jos toimikunta on antanut luvan moottoroituun kuljetukseen tai hyväksyy sen myöhemmin.

12. Pelaajan pallon ollessa pelialueella, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi mutta ei kuitenkaan viheriöllä, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavalaiselle vapautumisalueelle:

- Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.

- Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: avatun tuloskortin verran vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin: ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.


 


KILPAILUTOIMIKUNTA