Jätehuolto Helistola Oy Logistikas Nordea Uutecnic
Vahterus Elektro-valo Vakka-Suomen Voima Pyörä-Nurmi
DSV Ysrs VSP VSP
pilkington OP Lounaisrannikko Rakennus ÖLehtonen Mehiläinen
Etusivu » Uutiset » Kausi alkaa

Paikallissäännöt

Kentällä on voimassa seuraavat paikallissäännöt:

1. Pelialueella istutetut, oranssein nauhoin merkityt puut ovat kiinteitä haittoja, josta pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut haittaavat pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2 b(i) mukaisesti.
2. Pelattaessa väylää 1 on väylän 18 valkoiset ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja (sääntö 24-2). Paalujen väylän 1 puoleiset sivut ovat mustia. Paalujen poistaminen on kielletty.

3. Pelattaessa väylää 3 on väylän oikealla puolella olevan vesiesteen oikea reuna out-raja, joka päättyy vesiesteen päässä valkoisten paalujen osoittamaan linjaan.

4. Mikäli pallo menee väylällä 13 vesiesteeseen viheriön takaa vihreiden paalujen välistä, on pelaajalla kolme vaihtoehtoa. a) jatkaa pelaamista sieltä missä pallo on. b) yhdellä rangaistuslyönnillä dropata pallo DZ-merkitylle pudotusalueelle. c) yhdellä rangaistuslyönnillä pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa, josta pallo lyötiin vesiesteeseen.

5. Pelattaessa väylää 13 on pelaajan huomioitava veneliikenne väylän poikki menevällä veneväylällä.

6. Kastelulaitteiden kansista vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä.
Pelaaja saa vapautuksen myös tämän paikallissäännön mukaan, jos pelaajan pallo on viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

7. Etäisyysmittarien käyttö on sallittua. Laitteita saa käyttää ainoastaan matkan mittaamiseen.

8. Mikäli pallo osuu sähkölinjaan, sähkötolppaan, tukivaijeriin tai -tolppaan, on lyönti uusittava rangaistuksetta. Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata toisella pallolla.

Kaikki tolpat laitteineen sekä kaikki tolppien tuet ja vaijerit ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti.

9. Asvaltti- ja hiekkapintaiset tiet ja polut ovat epänormaaleja kenttäolosuhteita. Vapautuminen säännön 25-1 mukaisesti.

10. Omaan alastulojälkeensä painunut pallo voidaan nostaa, puhdistaa ja pudottaa mahdollisimman lähelle alkuperäistä paikkaa, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua koko kentän leikatulla pelialueella, ei esteissä.

11. Punaiset mittamerkit väylien keskellä n. 100 metriä ennen viheriötä ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti.

12. Irtokivet hiekkaesteessä voidaan poistaa rangaistuksetta.

13. Väylällä 11 olevat ruusupensaat ovat kentän oleellisia osia. Mikäli pallo päätyy pensaaseen tai niin lähelle pensasta, että lyöntiä ei voi suorittaa, peliä jatketaan säännön 28 mukaisesti.

14. Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

15. Kenttäolosuhteiden vuoksi siirtosääntö voimassa.
Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään mailanmitan päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran, ja pallo on asettamisen jälkeen pelissä (sääntö 20-4). Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa paikallaan, sovelletaan Sääntöä 20-3d. Jos asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta, ja pallo pelataan uudesta sijaintikohdastaan, ellei joku muu sääntö määrää toisin.

Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen ennen pallon nostamista, tai jos pelaaja liikuttaa palloa muulla tavoin, kuten esim. pyörittämällä sitä mailalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen.

Huomautus: "Lyhyeksi leikattu alue" tarkoittaa mitä tahansa kentän aluetta, mukaan lukien karheikon läpi kulkevat polut, jotka on leikattu väyläpituuteen tai lyhyemmiksi.Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
  • Lyöntipeli -> kaksi lyöntiä.
  • Reikäpeli -> reiän menetys.

Mitat sadettimien kansista on mitattu keskelle viheriötä.