Osakelajit

        Osakelajit

        Yhtiöllä on neljä (4) eri osakelajia. A-osakkeita on vähintään
        yksi (1) ja enintään kahdeksankymmentä (80). B-osakkeita on
        vähintään yksi (1) ja enintään neljäsataakuusikymmentä (460).
        C-osakkeita on vähintään kaksi (2) ja enintään
        kaksisataakuusikymmentä (260). D-osakkeita on vähintään yksi (1)
        ja enintään kaksisataakolmekymmentä (230).

        Osakkeet eivät poikkea toisistaan osakkeiden tuottamalla
        äänimäärällä tai osakkeen tuottamalla oikeudella jaettaessa
        yhtiön varoja. Osakkeet poikkeavat toisistaan seuraavasti:

        A-osake ei saa ollenkaan pelioikeutta.

        B-osake saa pelioikeuden yhdelle nimetylle henkilölle sekä
        jokaiselle pelioikeuden haltijan kanssa samaan perheeseen
        kuuluvalle alle 18-vuotiaalle, joiden pelioikeudet hyväksyy
        yhtiön hallitus vuosittain ja niistä maksetaan hallituksen
        vahvistama kausimaksu.

        C-osake saa pelioikeuden, joka voidaan antaa nimetylle
        henkilölle tai vaihtaa pelilippuihin. Nimetyn pelioikeuden
        haltijan perheeseen kuuluvat alle 18-vuotiaat saavat
        pelioikeuden B-osakkeen kanssa yhtäläisin ehdoin. Osakkeita on
        merkittävä vähintään kaksi kerrallaan ja annettava osakekirja on
        kahden osakkeen kokonaisuus eli littera. Merkitsijä voi olla
        vain yhteisö tai elinkeinonharjoittaja.

        D-osake saa pelioikeuden, joka voidaan antaa nimetylle
        henkilölle tai vaihtaa pelilippuihin. Nimetyn pelioikeuden
        haltijan perheeseen kuuluvat alle 18-vuotiaat saavat
        pelioikeuden B-osakkeen kanssa yhtäläisin oikeuksin.