Ajanvaraus

Kauppa

Jäseneksi

Kilpailut

Paikallissäännöt

Kentällä on voimassa seuraavat paikallissäännöt

 1. Pelatessa väylää 18, väylän oikealla puolella oleva väylä 1, joka on merkitty valkoisin tolpin, on ulkona. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 18. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.
 2. Pelattaessa väylää 3, väylän 16 oikean puolen karheikon ja väylän rajapinta, joka on merkitty väylätauluun valkoisella värillä, on ulkorajana. Pallo on ulkona, kun se ei enää kosketa karheikkoa.
 3. Pallon ollessa estealueella viheriön 13 takana tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:
  • Vapautua säännön 17.1 mukaisesti
  • Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle, joka on merkitty DZ-merkein ennen viheriötä. Pudottamisalue on vapautumisalue säännön 14.3 mukaisesti.
 1. Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla: Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa: • Pelilinjalla, ja se on: » Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja » Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.
 2. Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon, pylvääseen, tukivaijereihin tai sähköpylvääseen kuuluvaan osaan pelattaessa väylää 2, 3, 4 tai 14, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta mistä edellinen lyönti suoritettiin (ks. säännöstä 14.6 kuinka toimia). Kaikki tolpat laitteineen sekä kaikki tolppien tuet ja vaijerit ovat kiinteitä haittoja.
 3. Kaikki kentällä olevat tiet ja polut, vaikka ne eivät olisi päällystettyjä, ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla
 4. Punaiset mittamerkit väylien keskellä n. 100 metriä ennen viheriötä ovat kiinteitä haittoja ja mitat sadettimen kansista on mitattu viheriön keskelle.
 5. Väylällä 11 olevat ruusupensaat ovat kentän oleellisia osia.
 6. Yleisellä pelialueella eläinten aiheuttamat vauriot ovat kunnostettavaa aluetta ja niistä saa vapautua säännön 16.1b nojalla.
 7. Kilpailukierroksen aikana pelaajan tulee kulkea jalkaisin, paitsi jos toimikunta on antanut luvan moottoroituun kuljetukseen tai hyväksyy sen myöhemmin.
 8. Kaikki kentällä olevat 150 metrin matkaa viheriölle osoittavat mustakeltaiset mittapaalut ovat liikuteltavia haittoja. Mikäli paalu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai mailan heilahduksen vaatimaa tilaa, tolpan voi halutessaan poistaa lyönnin ajaksi. Pallon siirtäminen tolpan vaikutusalueella ei ole sallittua. Mikäli palloa siirretään, siitä seuraa yleinen rangaistus.


KILPAILUTOIMIKUNTA