Ajanvaraus

Kauppa

Jäseneksi

Kilpailut

Osakelajit

Yhtiöllä on neljä (4) eri osakelajia. A-osakkeita on vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksankymmentä (80). B-osakkeita on vähintään yksi (1) ja enintään neljäsataakuusikymmentä (460). C-osakkeita on vähintään kaksi (2) ja enintään kaksisataakuusikymmentä (260). D-osakkeita on vähintään yksi (1) ja enintään kaksisataakolmekymmentä (230).

Osakkeet eivät poikkea toisistaan osakkeiden tuottamalla äänimäärällä tai osakkeen tuottamalla oikeudella jaettaessa yhtiön varoja.

Osakkeet poikkeavat toisistaan seuraavasti:

  • A-osake ei saa ollenkaan pelioikeutta.
  • B-osake saa pelioikeuden yhdelle nimetylle henkilölle sekä jokaiselle pelioikeuden haltijan kanssa samaan perheeseen kuuluvalle alle 18-vuotiaalle, joiden pelioikeudet hyväksyy yhtiön hallitus vuosittain ja niistä maksetaan hallituksen vahvistama kausimaksu.
  • C-osake saa pelioikeuden, joka voidaan antaa nimetylle henkilölle tai vaihtaa pelilippuihin. Nimetyn pelioikeuden haltijan perheeseen kuuluvat alle 18-vuotiaat saavat pelioikeuden B-osakkeen kanssa yhtäläisin ehdoin. Osakkeita on merkittävä vähintään kaksi kerrallaan ja annettava osakekirja on kahden osakkeen kokonaisuus eli littera. Merkitsijä voi olla vain yhteisö tai elinkeinonharjoittaja.
  • D-osake saa pelioikeuden, joka voidaan antaa nimetylle henkilölle tai vaihtaa pelilippuihin. Nimetyn pelioikeuden haltijan perheeseen kuuluvat alle 18-vuotiaat saavat pelioikeuden B-osakkeen kanssa yhtäläisin oikeuksin.